KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

JOANNA BOGDAŃSKA

Radca prawny, Partner 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w szczególności prawie sektorów regulowanych. Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych, branżą energetyczną oraz sektorem obronnym.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji,  sporządzania opinii prawnych, sporządzania projektów umów jak również  ich negocjowania.

Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence. Zajmuje się wdrażaniem procedur compliance – rozwiązań, które pozwalają zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradza w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Oferuje pomoc prawną na każdym  etapie procesu zarówno udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych. Doradza zarówno zamawiającym – administracji publicznej oraz podmiotom sektorowym –  jak również  wykonawcom.

Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi. Reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, reprezentuje Klientów zarówno przed KIO jak i w sądach powszechnych.

Autorka licznych publikacji w prasie branżowej. Prelegentka podczas  licznych szkoleń i konferencji.

Ukończyła Prawo oraz Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

PUBLIKACJE / WYWIADY

12/06/2019

IR GLOBAL - A jurisdictional guide to setting up a business - POLAND - Company Formations

16/10/2018

Obrót gazem w butlach a kwestie znaku towarowego

13/06/2018

Omówienie zmian ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

26/09/2017

FAMILY FOUNDATION - FUNDACJA RODZINNA

24/08/2017

Ekspert: nowelizacja ustawy o OZE spowoduje brak popytu na zielone certyfikaty

1 / 3

Please reload

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa