top of page

JOANNA BOGDAŃSKA

Radca prawny, Partner 

Doradza i reprezentuje klientów w zakresie szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej, korupcji  oraz nadużyć prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty. 

 

Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence, kontrahentów, poszczególnych transakcji oraz przyjętych procedur i rozwiązań w zakresie zgodności z prawem.

 

Świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa celnego oraz procedur celnych. Doradza przedsiębiorcom zarówno w zakresie tranzytu, wwozu i wywozu towarów z/do Polski oraz krajów Unii Europejskiej, a także klasyfikacji towarów. Wspiera Klientów podczas kontroli celnych i celno-skarbowych. Reprezentuje Klientów w sprawach sądowo-administracyjnych, zapewniając wsparcie prawne na każdym etapie postępowania celnego.

 

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć. Doradza w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach.

 

Zapewnia odpowiednie wsparcie oraz reprezentuje klientów podczas  negocjacji biznesowych prowadzących do zawarcia kontraktu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej przedsiębiorstw sektora obronnego. Doradza przy negocjowaniu umów handlowych i umów offsetowych. Wspiera proces uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji, w tym koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Autorka licznych publikacji w prasie branżowej.

Prelegentka podczas  licznych szkoleń i konferencji.

Ukończyła Prawo oraz Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page