KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

JOANNA BOGDAŃSKA

Radca prawny, Partner 

Prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji,  sporządzania opinii prawnych, sporządzania projektów umów jak również  ich negocjowania.

Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych, branżą energetyczną oraz sektorem obronnym.

Świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa celnego oraz procedur celnych. Doradza przedsiębiorcom  zarówno w zakresie tranzytu, wwozu i wywozu towarów z/do Polski oraz krajów Unii Europejskiej, a także klasyfikacji towarów. Wspiera Klientów podczas kontroli celnych i celno-skarbowych. Reprezentuje Klientów w sprawach sądowo-administracyjnych, zapewniając wsparcie prawne na każdym etapie postępowania celnego.

Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence.

Zajmuje się wdrażaniem procedur compliance – rozwiązań, które pozwalają zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradza w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach.

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.

Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi. Reprezentuje Klientów w sprawach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, reprezentuje Klientów zarówno przed KIO jak i w sądach powszechnych.

Autorka licznych publikacji w prasie branżowej.

Prelegentka podczas  licznych szkoleń i konferencji.

Ukończyła Prawo oraz Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

PUBLIKACJE / WYWIADY

Please reload

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa