top of page
 • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Pomoc dla frankowiczów

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 03.10.2019 r., pojawiły się nowe możliwości dla osób posiadających kredyty frankowe. Dzięki decyzji TSUE wzrosły szanse zarówno na unieważnienie umowy z powodu  zawartych w niej nieuczciwych klauzul, jak również na usunięcie z umowy niedozwolonych postanowień.Banki często stosują w umowach z Klientami klauzule, które w świetle orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są niedozwolone. Niedozwolone klauzule umowne – tzw. klauzule abuzywne – najczęściej pojawiają się w umowach dotyczących kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Najczęściej spotykane klauzule zawarte w umowach kredytowych, które zostały uznane przez sądy za naruszające interesy konsumenta to m.in.:

 • Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej);

 • Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;

 • Klauzule pozwalające bankom zarabiać na wirtualnej „wymianie walut”, według kursów walut określonych samodzielnie przez bank, a nie przez Narodowy Bank Polski (tzw. spread);

 • Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu;

 • Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości, a przed dostarczeniem dokumentów do banku.

Największą korzyść ekonomiczną można uzyskać, przekonując sąd do „unieważnienia” indeksacji. Takie „unieważnienie” skutkuje uznaniem kredytu za kredyt gotówkowy, niezależny od kursów franka czy innej waluty obcej. Kredytobiorca może żądać od banku zwrotu nadpłaconych rat oraz uznania, że przyszłe raty powinny być niższe. Podważenie skuteczności innych klauzul umownych też może przynieść niemałą korzyść dla kredytobiorcy.


Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów dochodzących swych roszczeń w związku z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich i innych walutach obcych. Reprezentujemy zarówno Klientów posiadających tzw. umowy o kredyt indeksowany, jak i umowy o kredyt denominowany.


W przypadku osób posiadających kredyt walutowy, pomoc prawna może dotyczyć: ▪ podważenia legalności tzw. klauzuli indeksacyjnej, czyli określającej przeliczanie spłat kredytu z waluty obcej na złotówki;

 • unieważnienia całej umowy kredytowej;

 • odzyskania kwoty wpłaconej tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

 • odzyskania nadpłaconych kwot z tytułu tzw. spreadu oraz zmian oprocentowania

Podejmujemy się również prowadzenia spraw, w których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.


Zespół:

 • Adwokat Katarzyna Dawidziuk

 • Radca prawny Katarzyna Szewczuk-Gontarz

 • Radca prawny Paweł Gontarz

コメント


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page