top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

19 listopada odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który wpłynął do Sejmu w dniu 14 listopada. Projekt zakłada podniesienie o 10% akcyzy na wyroby akcyzowe będące używkami – czyli alkohol i wyroby tytoniowe. Ustawą objęte zostaną: alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i spowodować coroczny wpływ do budżetu na poziomie 1,7 mld zł.Przy podwyżce stawki akcyzy w wysokości 10% w roku 2020 prawdopodobny jest następujący wzrost cen wyrobów akcyzowych:

  • 0,5 litra wódki 40% vol. - 1,40 zł

  • 0,5 litra piwa o zawartości 12 stopni Plato - 0,06 zł

  • 0,75 litra wina i napoju fermentowanego - 0,15 zł

  • 20 sztuk papierosów - 1,02 zł

  • 50 gram tytoniu do palenia - 1,69 zł

  • cygaro o masie 10 g - 0,40 zł

  • 100 gram suszu tytoniowego - 2,29 zł

  • 100 gram wyrobu nowatorskiego - 3,38 zł

W związku ze wspieraniem produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa, podwyżki akcyzy nie obejmą cydru i perry (cydr z gruszek) o mocy alkoholowej do 5% obj. Z podwyżek wyłączone będą także papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązywać będzie zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy dopiero od 1 lipca 2020 r.


Projekt podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe – jak dotąd najwyższy w historii – budzi wiele obaw i kontrowersji zarówno wśród przedsiębiorców, szczególnie z branży tytoniowej i alkoholowej, ale także wśród konsumentów.


Po pierwsze, projekt znacznie różni się od pierwotnej propozycji podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe, zawartej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, która zakładała podwyżkę akcyzy jedynie o 3%.

Po drugie, zdaniem przedsiębiorców oraz organizacji ich skupiających, przyjęcie nowej ustawy skutkować będzie destabilizacją legalnego rynku i zwiększeniem nielegalnej sprzedaży wymienionych w ustawie produktów czyli rozwojem tzw. szarej strefy.

Po trzecie, podwyżki akcyzy przełożą się na wzrost cen detalicznych produktów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, co nie podoba się konsumentom. Dodatkowe ich niezadowolenie budzi fakt, że od maja 2020 roku z polskiego rynku całkowicie znikną papierosy mentolowe.

I wreszcie po czwarte, szybkie tempo oraz obiegowy tryb procedowania projektu ustawy, z pominięciem konsultacji publicznych, wzbudza zarówno zdziwienie jak i niezadowolenie przedsiębiorców branży tytoniowej i alkoholowej. Ich zdaniem naruszone zostały wszelkie zasady Konstytucji Biznesu, której celem była poprawa relacji na linii biznesu i administracji. Ponadto słychać głosy, że sposób przyjęcia ustawy jest niezgodny z obowiązującą w Polsce ścieżką legislacyjną.


I choć tak drastyczna podwyżka akcyzy ma spowodować znaczące wpływ do budżetu to z wypowiedzi premiera oraz jego współpracowników wynika, że nie jest to głównym celem proponowanej ustawy. Według członków rządu głównym celem projektu zmiany ustawy jest zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych przez Polaków, dbałość o zdrowie i zwiększenie długość życia.

Comentarios


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page