top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Ujednolicenie procedury wymiaru należności celnych

Autor: Joanna Bogdańska - Radca prawny, Partner


Ministerstwo Finansów opracowuje projekt zmiany prawa celnego oraz innych ustaw, która ma na celu wyeliminowanie dualizmu i ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych.
Proponowane rozwiązanie prawne ma umożliwić przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych z importem, co znacznie skróci czas postępowania i zimniejszy jego koszty. W obecnym stanie prawnym Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego musi najpierw przeprowadzić postępowanie celne zgodnie z przepisami unijnego kodeksu celnego, a następnie po jego zakończeniu może wszcząć postępowanie podatkowe, w którym stosowane są zasady wynikające z ordynacji podatkowej. Wynika to z faktu, że do podstawy opodatkowania VAT i akcyzą przy imporcie towarów wliczana jest ich wartość celna oraz kwota należności celnych. Zatem bez wcześniejszego ustalenia tych ostatnich nie można określić kwoty VAT, akcyzy i innych opłat. Według proponowanych zmian, wystarczające będzie jedno postępowanie, w którym ustalona zostanie kwota wszystkich należności do zapłaty. Postępowanie takie ma być prowadzone według zasad określonych w unijnym kodeksie celnym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów polskiej ordynacji podatkowej. Ministerstwo deklaruje, że jego intencją jest aby powyższa zmiana weszła jak najszybciej w życie.

Comentários


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page