KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

 

Prawo celne

 

Obsługa prawna w zakresie prawa celnego skierowana jest do przedsiębiorców dokonujących transakcji zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym i obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w zakresie obowiązujących procedur celnych dotyczących przepływu towarów 

  • pomoc przy odzyskaniu należności celnych

  • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń  dotyczących stosowania gospodarczych procedur celnych 

  • reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracji celnej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym 

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa