KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

 

Prawo konkurencji

 

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw konsumenta oraz prawa antymonopolowego

  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie oznaczenia produktu, naśladownictwa produktów, nadużywania pozycji dominującej, utrudniania dostępu do rynku oraz nieuczciwej reklamy

  • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących wzorców umów oraz regulaminów świadczenia usług, regulaminów akcji promocyjnych oraz kampanii reklamowych pod względem zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów

  • Ocenę zgodności podejmowanych i planowanych działań oraz dokumentacji, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, franchisingowych i licencyjnych,  pod względem zgodności z obowiązującym prawem o ochronie konkurencji, w szczególności z przepisami zakazującymi zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej na rynku

  • Kompleksową analizę działalności przedsiębiorców pod kątem zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów o ochronie konkurencji i konsumenta

  • Doradztwo w zakresie polityki cenowej i handlowej

  • Wsparcie przedsiębiorcy podczas kontroli prowadzonej przez UOKIK lub KE

  • Doradztwo w zakresie wyboru i formułowania odpowiednich roszczeń, jak i opracowywania kompleksowych strategii obrony przed zarzutem czynu nieuczciwej konkurencji.

  • Reprezentowanie klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych

  • Reprezentacja podmiotów poszkodowanych przez naruszenie prawa konkurencji w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami okręgowymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym 

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa