KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Cyber Security Data Protection Business

 

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA

Przestępczość gospodarcza to jedna z głównych specjalizacji naszej kancelarii. Reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z:

  • asset tracking & recovery

  • white collar crimes

  • corporate crimes

  • anti-money laundering

  • anti-corruption

  • phishing

 

Kompleksowa obsługa prawna świadczona przez naszą kancelarię w dziedzinie przestępczości gospodarczej obejmuje m.in.:

  • Doradztwo w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji w tym;

  • wdrażanie programów compliance – procedur pozwalających zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia w działalności gospodarczej

  • przeprowadzanie audytów; w tym due diligence kontrahentów, poszczególnych transakcji oraz przyjętych procedur i rozwiązań w zakresie zgodności z prawem;

  • wdrażanie procedur związanych z wymaganiami wprowadzonymi przez FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) i UK Bribery Act;

  • przeprowadzenie szkoleń z praktycznej znajomości oraz zastosowania antykorupcyjnych ustaw: (FCPA, UK Bribery Act)

  • Doradztwo  w kwestiach oceny ryzyka odpowiedzialności karnej  związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą

  • Doradztwo i obsługę prawną w zakresie kompensacji szkód oraz procedury odzyskiwania zdefraudowanego majątku, prowadzonej zarówno w Polsce, jak i we współpracy z zagranicznymi kancelariami

  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych i cywilnych związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym

 

Zakres działań kancelarii obejmuje m.in.:

 

  • Obronę i reprezentację klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi w Polsce (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym

  • Obronę i reprezentację klientów w prokuraturze, policji, zakładzie karnym i areszcie śledczym 

  • Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw

  • Udzielanie porad prawnych w sprawach karnych i karnogospodarczych

  • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach karnych i karnogospodarczych

  • Sporządzenie kasacji, subsydiarnego aktu oskarżenia i skargi kasacyjnej.

FOTO ASSET.png

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa