KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

SYLWIA DZIAŁO

Prawnik

 

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W kręgu jej prawniczych zainteresowań znajduje się m.in. prawo karne oraz prawo własności intelektualnej, w szczególności sprawy z zakresu prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych.

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa