KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

 

Zamówienia publiczne

Kompleksowo obsługujemy postępowania o udzielenie zamówień  publicznych. Świadczymy doradztwo oraz obsługę prawną dla przedsiębiorców na wszystkich etapach postępowania o udzielanie zamówień publicznych.  Doradzamy zarówno Zamawiającym –  administracji publicznej oraz podmiotom sektorowym –  jak również  Wykonawcom.

 

Obsługa Wykonawców obejmuje m.in.:

 

 • Pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne

 • Przygotowywanie analiz i opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych dotyczących zamówień publicznych

 • Doradztwo przy zawieraniu oraz podczas realizacji umów o zamówienie publiczne

 • Reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami

 

Obsługa Zamawiających obejmuje m.in:

 

 • Pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym  przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, postanowień umowy

 • Pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 • Doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami

 • Doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE

 • Przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych

 • Reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa