KW Kruk et Associés Cabinet d'Avocats

FraudNet NEW.png

 

Notre cabinet d'avocats est le seul membre polonais d’ICC Fraudnet - un réseau international d'avocats spécialisés dans le suivi et le recouvrement des actifs.

 

Nous sommes le seul membre polonais d'IR Global - un réseau mondial de conseillers professionnels de plus de 155 juridictions - dans le domaine du droit douanier et de la criminalité économique.

greenlane_logo.jpg

 

Nous sommes le seul membre polonais de GREENLANE - une organisation d'avocats dans le domaine des douanes et du commerce international.

ILF banner png version.png

 

Nous sommes membres de l'ILF - une association internationale de cabinets d'avocats de petite et moyenne taille qui fournissent des services transfrontaliers.

Nous sommes un cabinet d'avocats indépendant qui, depuis plus de 20 ans, fournit des services complets de conseil juridique à des entreprises polonaises et étrangères, des institutions financières et d’administration publique (gouvernementale et collectivités locales). Nous fournissons des services juridiques dans les secteurs suivants :

Doing business 2020 foto.png

RECEMMENT SUR NOTRE BLOG

ACTUALITES

21/07/2020

We are pleased to announce that advocate Katarzyna Dawidziuk has been recognized by AM BEST – Rating Services as Best's Recommended Insurance Attorneys. We are proud, the more that Katarzyna is the only insurance specialist from Poland who became part of widely respected resource of the insurance community which is  AM BEST.

Z przyjemnością informujemy, że adwokat Katarzyna Dawidziuk została wyróżniona przez AM BEST – Rating Services jako Best's Recommended Insurance Attorneys. Jesteśmy dumni, tym bardziej, że Katarzyna jest jedynym specjalistą ubezpieczeniowym z Polski, który stał się częścią powszechnie szanowanej społeczności  jaką AM BEST.

06/07/2020

FORENSIC AND INVESTIGATION SERVICES - New legal service at KW KRUK AND PARTNERS LAW FIRM / FORENSIC I USŁUGI ŚLEDCZE - Nowa specjalizacjia Kancelarii KW KRUK I WSPÓLNICY

We are pleased to announce that in response to the needs of our clients, we have just expanded our law firm's activity with FORENSIC AND INVESTIGATION SERVICES. Forensic and investigation services will perfectly complement our practice related to detecting and preventing economic crime, recovering funds and conducting civil court cases and arbitration.

Mamy przyjemność poinformować, że w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów właśnie rozszerzyliśmy zakres usług naszej kancelarii o FORENSIC I USŁUGI ŚLEDCZE. Działania te doskonale uzupełnią naszą praktykę związaną z wykrywaniem oraz zapobieganiem przestępczości gospodarczej, odzyskiwaniem środków (asset recovery) oraz prowadzeniem cywilnych spraw sądowych i arbitrażu.

29/06/2020

10 years at FRAUDNET / 10 lat we FRAUDNET

We are delighted and honored to announce that 10 years of our membership in Fraudnet has just passed - a time of gaining and exchanging of valuable experience and cooperating with the best practitioners from other jurisdictions who, using sophisticated investigation and forensic tools and cutting-edge civil procedures, have recovered billions of dollars for victims of some of the world’s largest and most sophisticated global frauds. Being a member of Fraudnet is an honor but also a commitment that's why we don't rest on the laurel and continue to improving and expanding our legal services especially in the field of economic crime. We are convinced that there are still many great projects to come that we can realize together.

Z przyjemnością i zaszczytem informujemy, że właśnie minęło 10 lat naszego członkostwa we Fraudnet. To czas zdobywania i wymiany cennych doświadczeń oraz współpracy z najlepszymi praktykami z innych jurysdykcji, którzy za pomocą wyrafinowanych narzędzi śledczych i kryminalistycznych odzyskali miliardy dolarów dla ofiar największych i najbardziej wyrafinowanych światowych oszustw. Bycie członkiem Fraudnet to zaszczyt, ale także zobowiązanie, dlatego nie spoczywamy na laurach i nadal ulepszamy i rozszerzamy nasze usługi prawne, szczególnie w dziedzinie przestępczości gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że czeka nas jeszcze wiele świetnych projektów, które będziemy mogli wspólnie zrealizować.

05/05/2020

KW KRUK AND PARTNERS LAW FIRM is part of GREENLANE, an international network of independent legal firms specialized in international trade, customs and excise. On the occasion of the global health crisis caused by COVID-19, the members of GREENLANE have jointly prepared the attached guide summarizing the most relevant measures adopted by the EU and the national authorities in the countries where the network is present, and which may affect the trade of products. We will periodically supply and update these and other measures of special relevance that could have an impact on your international operations, taking advantage of the coverage provided by our membership in GREENLANE. Furthermore, you will find the contact details of the local Greenlane firm for each country, in case you may need any additional information or further clarification.

KW KRUK I PARTNERS LAW FIRM jest częścią GREENLANE - międzynarodowej sieci niezależnych firm prawnych specjalizujących się w handlu międzynarodowym, cle i akcyzie. Z okazji globalnego kryzysu zdrowotnego spowodowanego przez COVID-19 członkowie GREENLANE wspólnie opracowali przewodnik podsumowujący najistotniejsze środki przyjęte przez UE i władze krajowe w krajach, w których sieć jest obecna, i które mogą mieć wpływ handel produktami. Będziemy okresowo aktualizować i przedstawiać informacje, które mogą mieć wpływ na transakcje międzynarodowe. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, w przewodniku znalazły się też dane kontaktowe firm - członków Greenlane.

1 / 3

Please reload

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa