top of page

BARTOSZ ORLICZ-RABIEGA

Forensic i Usługi Śledcze

 

Przez kilkanaście lat pełnił służbę jako oficer operacyjny w Agencji Wywiadu, realizując zadania zarówno w kraju jak i poza granicami. W latach 2011 – 2012 pełnił funkcję Radcy Ministra Spraw Zagranicznych d.s. bezpieczeństwa polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Służbę w Agencji Wywiadu zakończył na stanowisku Dyrektora pionu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo kontrwywiadowcze i bezpieczeństwo operacji wywiadowczych. W latach 2013 – 2015 był członkiem zarządu spółki zajmującej się wywiadem konkurencyjnym.

Jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa biznesu i business intelligence realizował projekty na rzecz krajowych podmiotów gospodarczych i międzynarodowych korporacji.

Szkolił pracowników polskich firm działających w przestrzeni międzynarodowej jak i urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, czy funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page