top of page

FUZJE
I PRZEJĘCIA

45_2.png

 

Świadczymy  kompleksowe usługi doradcze i prawne w zakresie fuzji i przejęć.  Nasze doświadczenie obejmuje wszelkie typy transakcji z zakresu łączenia i przejmowania podmiotów gospodarczych, w tym m.in. transakcje nabycia i zbycia udziałów lub akcji, składników majątku, a także transakcje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części. Reprezentujemy zarówno podmioty przejmujące jak i przejmowane.  Uczestniczymy w każdym etapie planowanej transakcji, a nasze doradztwo obejmuje m.in.:

  • Przygotowania struktury prawnej transakcji połączenia lub przejęcia

  • Przygotowanie analizy podatkowej przyjętych rozwiązań

  • Przeprowadzanie audytów, w tym due diligence kontrahentów, transakcji oraz procedur w zakresie zgodności z prawem

  • Wskazanie potencjalnych zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z planowaną transakcją oraz proponowanie możliwych rozwiązań, mających na celu minimalizację ewentualnych strat i zagrożeń

  • Badanie stanu prawnego podmiotów (due diligence)

  • Przygotowanie umów oraz dokumentacji transakcyjnej

  • Kompleksowe doradztwo transakcyjne

  • Udział w negocjacjach

  • Reprezentowanie klienta przed właściwymi urzędami w postępowaniach mających na celu uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page