top of page

HANDEL
MIĘDZYNARODOWY
I PRAWO
CELNE

FOTKI NA BLOGA i WWW (10).png

Doradzamy importerom, producentom, eksporterom oraz inwestorom poruszający się w złożonym świecie międzynarodowego handlu  i prawa celnego. W zakresie handlu międzynarodowego obszar naszego doradztwa obejmuje zarówno regulacje prawa polskiego jak i międzynarodowego. Usługi prawne z zakresu prawa celnego skierowane są do przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych i obejmują w szczególności sprawy z zakresu:

  • Ochrony handlu (postępowania antydumpingowe, w sprawie niedozwolonych dotacji oraz postępowania w celu przyjęcia środków ochronnych)

  • Dochodzeń i postępowań prowadzonych  przez OLAF

  • Kontroli eksportu i importu

  • Reguł pochodzenia

  • Klasyfikacji i wyceny celnej

  • Pakowania i etykietowania

  • Towarów i technologii podwójnego zastosowania

  • Odzyskiwania należności celnych

  • Reprezentacji klientów w postępowaniach przed organami administracji celnej, przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page