top of page

KATARZYNA DAWIDZIUK

Adwokat | Partner

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz gospodarczym, w tym w szczególności w prawie nieruchomości oraz prawie korporacyjnym.

Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów działających w sektorze nieruchomości oraz inwestycji budowlanych. Koncentruje się głównie na doradztwie prawnym przy transakcjach dotyczących nieruchomości oraz w zakresie związanym z bieżącym zarządzaniem nieruchomościami. Sporządza umowy, opinie prawne, reprezentuje klientów podczas negocjacji z kontrahentami, wierzycielami oraz przeciwnikami procesowymi zarówno na etapie przedsądowym jak i podczas postępowań sądowych.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zarówno z udziałem polskiego jak i obcego kapitału. Doradza w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek i innych podmiotów gospodarczych, reorganizacji oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.  Świadczy obsługę prawną procesów likwidacji, przekształceń, w tym podziału spółek.

W kręgu jej prawniczych zainteresowań jest również świadczenie usług z zakresu prawa celnego dla przedsiębiorców biorących udział w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Reprezentuje Klientów w procedurach zmierzających do uzyskania pozwoleń celnych, jak również w postępowaniach sądowych, świadcząc doradztwo prawne na każdym etapie prowadzonego sporu.

Reprezentuje klientów z sektora obronnego w kwestiach związanych ze strategicznym obrotem bronią i towarami podwójnego zastosowania. Wspiera klientów w identyfikacji i klasyfikacji towarów. Nadzoruje i koordynuje działania zmierzające do kompletowania dokumentacji Reprezentuje Klientów w procedurach zmierzających do uzyskania pozwoleń celnych, jak również w postępowaniach sądowych, świadcząc doradztwo prawne na każdym etapie prowadzonego sporu technicznej niezbędnej do uzyskania odpowiednich koncesji, licencji i zezwoleń.

Doradza w zakresie prawa pracy, udzielając porad prawnych pracownikom i pracodawcom. Koncentruje się głównie na pomocy imigracyjnej, doradzając we wszystkich formach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wspiera pracowników zagranicznych w legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce, w tym w procedurze sporządzania wniosków niezbędnych do uzyskania wiz, zezwoleń na pobyt i pracę.

Zapewnia obsługę prawną w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Doradza zarówno w sprawach z zakresu ubezpieczeń indywidualnych oraz korporacyjnych, majątkowych oraz osobowych.

Biegle włada językiem angielskim.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page