top of page

KATARZYNA SZEWCZUK-GONTARZ

Radca prawny

W 2008 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku z drugim najlepszym wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie uzyskała tytuł radcy prawnego.

Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw z zakresu prawa cywilnego, własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa gospodarczego.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych m.in. z branży projektowej oraz IT.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony praw wyłącznych, tj. szeroko rozumianych praw własności przemysłowej.  Z sukcesem prowadziła spory cywilne, gospodarcze oraz przed Urzędem Patentowym.

Uczestniczy w negocjowaniu oraz przygotowaniu umów dla podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego.

Wykazuje się biegłą znajomością języka angielskiego.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page