KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

MICHAŁ CHOJNACKI

Prawnik

Absolwent prawa i studiów pierwszego stopnia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów uczestniczył w działalności Koła Naukowego Praw Własności Intelektualnej „Niematerialni” UMK. Zakres jego prawniczych zainteresowań obejmuje prawo cywilne z wyszczególnieniem prawa własności intelektualnej oraz prawo mediów. Biegle włada językiem angielskim.

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa