top of page

MICHAŁ CHOJNACKI

Aplikant adwokacki

Absolwent prawa i studiów pierwszego stopnia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów uczestniczył w działalności Koła Naukowego Praw Własności Intelektualnej „Niematerialni” UMK. Zakres jego prawniczych zainteresowań obejmuje prawo cywilne z wyszczególnieniem prawa własności intelektualnej oraz prawo mediów. Biegle włada językiem angielskim.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page