top of page

NEGOCJACJE
I MEDIACJE

Fotki FMCG (10).png

 

Mediacje

Mediacje to dobrowolna i poufna forma rozwiązywania sporów, mająca na celu doprowadzenie do zawarcia ugody między stronami, prowadzona przy wsparciu bezstronnego mediatora, którego rolą jest pomoc przy wypracowaniu porozumienia stron. Stanowią atrakcyjną alternatywę dla długotrwałych i kosztownych sporów sądowych. Często pozwalają także wypracować rozwiązania niemożliwe do osiągnięcia przed sądem. Ponadto ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, uzyskuje moc prawną ugody sądowej, a ugoda, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie, na podstawie którego można prowadzić postępowanie egzekucyjne.​

Negocjacje

Negocjacje to proces porozumiewania się stron, oparty na składaniu wzajemnych propozycji mający na celu znalezienie rozwiązania które będzie satysfakcjonującym obie  strony kompromisem.

Świadczymy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych. Jednak w związku z tym, że naszym celem jest szybkie i efektywne zakończenie sporu, naszym klientom proponujemy także alternatywne metody rozwiązywania sporów, w tym negocjacje i mediacje.  Reprezentujemy klientów podczas negocjacji i mediacji z kontrahentami, wierzycielami oraz przeciwnikami procesowymi. Nasza zawodowa praktyka obejmuje prowadzenie negocjacji i mediacji w ramach szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlowego, cywilnego oraz karnego gospodarczego. Posiadamy bogate doświadczenie w negocjacjach w zakresie skomplikowanych pod względem prawnym umów oraz kontraktów handlowych. Wspieramy naszych klientów zarówno podczas negocjacji biznesowych poprzedzających zawarcie kontraktu lub innego przedsięwzięcia biznesowego, jak również podczas negocjacji zmierzających do rozwiązania sporu na etapie przedsądowym lub w trakcie jego trwania. Naszym celem jest osiągnięcie najbardziej korzystnego rozwiązania dla klienta zarówno pod względem biznesowym jak i prawnym.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page