top of page

NIERUCHOMOŚCI

Nowoczesne miasto

 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie obsługi prawnej nieruchomości, prawa budowlanego oraz procesów inwestycyjnych w budownictwie, która obejmuje  następujące obszary:

 • Przygotowywanie oraz realizacja projektów inwestycyjnych

 • Kompleksowa reprezentacja wykonawców ubiegających się o pozyskanie kontraktu

 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej

 • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących sporów na etapie realizacji inwestycji

 • Badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości

 • Obsługa prawna w zakresie obrotu  nieruchomościami

 • Przeprowadzanie procesów zmiany struktury właścicielskiej nieruchomości

 • Reprezentacja w sporach dotyczących podziałów nieruchomości, jak również w postępowaniach uwłaszczeniowych

 • Negocjowanie i wdrażanie umów na prace budowlane, umów z zakresu nadzoru inżynieryjnego oraz umów wykonawczych

 • Samorządowe oraz krajowe inwestycje infrastrukturalne

 • Doradztwo w procesach przygotowania i koordynowania inwestycji w budownictwie, w tym realizowanych w oparciu o warunki FIDIC

 • Reprezentacja w sprawach spornych przed sądami oraz urzędami (sądy powszechne, sądy administracyjne, KIO)

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page