top of page

OCHRONA
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

Fotki FMCG (9).png

 

Świadczymy kompleksowe doradztwo oraz obsługę prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz ochrony danych prawnie chronionych.  Zakres naszych usług w tej dziedzinie obejmuje m.in.:

 

  • Przygotowanie i opiniowanie projektów umów dotyczących praw autorskich oraz praw własności przemysłowej

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia dóbr osobistych

  • Ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych i marki

  • Pomoc prawną w kwestiach przeciwdziałania i zwalczania produkcji oraz dystrybucji podrobionych towarów

  • Ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji gospodarczych, w tym know-how

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page