top of page

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

FOTKI NA BLOGA i WWW (1).png

 

W ramach obsługi prawnej w zakresie prawa i postępowania administracyjnego nasza Kancelaria świadczy następujące usługi:

 

  • Reprezentacja Klientów  w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych: zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji

  • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pisma procesowe, wnioski, odwołania oraz skargi

  • Sporządzanie analiz i opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

  • Reprezentacja Klientów  w postępowaniach przed:

 

  • Organami administracji publicznej

  • Urzędami

  • Sądami administracyjnymi: wojewódzkimi sądami administracyjnymi  oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

  • Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie spraw dotyczących rynku finansowego

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page