top of page

PRAWO KORPORACYJNE

FRAUD Fotki na WWW I BLOG (2).png

 

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych działających w Polsce, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Pomagamy naszym klientom także w projektach inwestycyjnych realizowanych poza obszarem Polski.  W zakresie prawa korporacyjnego świadczymy następujące usługi:

 

 • Doradztwo i obsługa prawna dotycząca:

 

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej – głównie przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, mającej na celu minimalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością

 • tworzenia spółek zarówno z udziałem polskiego jak i zagranicznego kapitału

 • tworzenia krajowych oraz  zagranicznych podmiotów gospodarczych

 • tworzenia w Polsce oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców

 

 • Kompleksowe doradztwo przy transakcjach sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw lub ich części.

 • Doradztwo i obsługa prawna procesów likwidacji, przekształcania, łączenia oraz przejmowania spółek.

 • Doradztwo prawne przy postępowaniach upadłościowych i naprawczych; reprezentowanie.

 • Przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej

 • Doradztwo z zakresu bieżącej działalności spółek, w tym sporządzanie dokumentów regulujących działanie spółki m.in.:

 

 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów handlowych

 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych

 

 • Przeprowadzanie audytów prawnych, w tym  due diligence

 • Sporządzanie analiz i opinii prawnych związanych z sektorem, w jakim prowadzona jest działalność

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page