top of page

PROCEDURY RESTRUKTURYZACYJNE
I PRAWO
UPADŁOŚCIOWE

1_7.png

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy reorganizacji oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Doradzamy także na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji w ramach nowych procedur wprowadzonych ustawą prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 roku. Doradzamy zarówno podmiotom prywatnym, jak i publicznym. Działamy zarówno na rzecz dłużników – podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, zagrażającej ich dalszemu funkcjonowaniu, jak również na rzecz wierzycieli, dochodzących swoich roszczeń od dłużników.

 

W ramach obsługi prawnej pozasądowych procesów restrukturyzacyjnych (reorganizacji przedsiębiorstw) oferujemy m.in.:

 

 • Przygotowywanie optymalnej struktury prawnej danego podmiotu;

 • Przeprowadzenie analiz prawnych (due diligence), mających na celu określenie zakresu działań restrukturyzacyjnych;

 • Doradztwo przy wyborze najbardziej optymalnych pod względem finansowym i podatkowym form organizacyjno-prawnych działalności;

 • Sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z restrukturyzacją;

 • Bieżące doradztwo oraz nadzorowanie całego  procesu restrukturyzacji;

 • Doradztwo oraz reprezentowanie klientów w relacjach z pracownikami i związkami zawodowymi w zakresie zmiany  warunków zatrudnienia oraz innych około-restrukturyzacyjnych porozumieniach;

 • Reprezentowanie klientów  we wszelkich postępowaniach związanych z restrukturyzacją, w tym przed organami administracji oraz przed sądami powszechnymi i polubownymi.

 

W ramach obsługi prawnej sądowych procedur restrukturyzacyjnych oferujemy m.in.:

 

 • Udzielanie porad prawnych w zakresie wyboru optymalnej strategii restrukturyzacji;

 • Reprezentację Klienta oraz doradztwo i nadzór prawny nad przebiegiem całego sądowego postępowania restrukturyzacyjnego;

 • Reprezentację Klienta w procesie przygotowywania i zatwierdzania układu;

 • Wsparcie w realizacji działań naprawczych;

 • Sporządzenie wniosku o wszczęcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego oraz sporządzenie wszystkich innych niezbędnych wniosków, pism procesowych oraz zażaleń;

 • Przygotowanie planu restrukturyzacji i wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

W ramach obsługi prawnej procesów upadłościowych oferujemy:

 

 • Przeprowadzenie analizy prawnej podmiotu pod kątem ogłoszenia upadłości;

 • Przygotowywanie i doradztwo w procesie likwidacji majątku;

 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;

 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych;

 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z nadzorcami sądowymi oraz syndykami.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page