top of page

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Fundacja i Trust

 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych.

Nasze usługi  obejmuje m.in.:

  • Doradztwo przy planowaniu i przygotowywaniu inwestycji

  • Wsparcie klienta w negocjacjach z  kontrahentami

  • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej

  • Negocjowanie, opiniowanie oraz sporządzanie umów związanych z realizacją inwestycji 

  • Reprezentację klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi dotyczących procesu inwestycji

  • Bieżące doradztwo podczas  realizacji inwestycji

  • Opracowanie modelu wyjścia z inwestycji

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page