top of page

PRZESTĘPCZOŚĆ KORPORACYJNA I 
FINANSOWA

11_4.png

Zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości gospodarczej to jedna z głównych specjalizacji naszej kancelarii. Reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z:

 • asset tracking & recovery

 • white collar crimes

 • corporate crimes

 • anti-money laundering

 • anti-corruption

 • phishing

 

Kompleksowa obsługa prawna świadczona przez naszą kancelarię w dziedzinie przestępczości gospodarczej obejmuje m.in.:

 • Doradztwo w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji w tym;

 • wdrażanie programów compliance – procedur pozwalających zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia w działalności gospodarczej

 • przeprowadzanie audytów; w tym due diligence kontrahentów, poszczególnych transakcji oraz przyjętych procedur i rozwiązań w zakresie zgodności z prawem;

 • wdrażanie procedur związanych z wymaganiami wprowadzonymi przez FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) i UK Bribery Act;

 • przeprowadzenie szkoleń z praktycznej znajomości oraz zastosowania antykorupcyjnych ustaw: (FCPA, UK Bribery Act)

 • Doradztwo  w kwestiach oceny ryzyka odpowiedzialności karnej  związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą

 • Doradztwo i obsługę prawną w zakresie kompensacji szkód oraz procedury odzyskiwania zdefraudowanego majątku, prowadzonej zarówno w Polsce, jak i we współpracy z zagranicznymi kancelariami

 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych i cywilnych związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym

 

Zakres działań kancelarii obejmuje m.in.:

 

 • Obronę i reprezentację klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi w Polsce (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym

 • Obronę i reprezentację klientów w prokuraturze, policji, zakładzie karnym i areszcie śledczym 

 • Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw

 • Udzielanie porad prawnych w sprawach karnych i karnogospodarczych

 • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach karnych i karnogospodarczych

 • Sporządzenie kasacji, subsydiarnego aktu oskarżenia i skargi kasacyjnej.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page