top of page

SANKCJE

WWW - SANKCJE (10).png

Sankcje – to restrykcje nakładane na gospodarkę jednego lub kilku krajów (także przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne), przez inne państwa lub organizacje. Są  efektem naruszeń ustalonych praw, reguł, norm i standardów, a także problemów w ramach globalnej polityki. Mają na celu wywieranie presji i zmianę dotychczasowego postępowania podmiotu objętego reżimem sankcyjnym. Mogą mieć charakter międzynarodowy (gdy nakładane są np. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ czy Unię Europejską) lub krajowy (gdy nakładane są przez dane państwo na podstawie prawa krajowego).

Sankcje mogą przybierać różne formy m.in.:

 • cła,

 • embarga,

 • kontyngenty wwozowe lub wywozowe,

 • ograniczenia monetarne (blokowanie kont bankowych, zakaz przewozu waluty),

 • restrykcje wjazdowe wobec osób umieszczonych na specjalnej liście,

 • zamrożenie aktywów osób lub podmiotów umieszczonych na specjalnej liście,

 • inne restrykcje obejmujące konkretne sektory działalności gospodarczej, np. zakaz eksportu / importu niektórych towarów, technologii, zakaz finansowania projektów infrastrukturalnych, inwestowania lub świadczenia niektórych usług.

 

Sankcje to potężne i coraz częściej stosowane narzędzie polityki zagranicznej, które dotyka zarówno podmioty objęte sankcjami, jak również odbija się negatywnie na gospodarce krajów, które sankcje te nakładają. W praktyce bowiem, sankcje zakazują lub ograniczają działalność biznesową (wymianę handlową lub przeprowadzanie transakcji) własnych obywateli z podmiotami z państw objętymi sankcjami. 

Dlatego właśnie, podmioty prowadzące działalność na skalę globalną, w złożonych łańcuchach dostaw i w jurysdykcjach wysokiego ryzyka, muszą być świadome sankcji oraz obowiązków wynikających z zasad kontroli eksportu, które mogą mieć zastosowanie do ich działalności (produktów / usług).

Nasza kancelaria świadczy doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących działalność na rynku krajowym oraz międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących wymiany handlowej i przeprowadzania transakcji  z podmiotami z państw objętych sankcjami. Mając na uwadze interesy naszych klientów, kompleksowo analizujemy ich sytuację prawną i handlową pod kątem przestrzegania regulacji, przepisów i wymogów prawnych. W celu wyeliminowania  ryzyka dotyczącego poszczególnych transakcji, szczegółowo analizujemy również powiązania naszych klientów z kontrahentami oraz partnerami biznesowymi z krajów objętych sankcjami.

Nasze doradztwo obejmuje pełen zakres zagadnień dotyczących sankcji gospodarczych i kontroli eksportu, m.in.:

 • doradztwo w zakresie dopuszczalności określonych transakcji lub płatności,

 • reprezentowanie klientów w zakresie kontroli handlu – w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym lub postępowaniu karnym w sprawie naruszenia kontroli eksportu lub importu,

 • przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności z przepisami handlowymi, oceny ryzyka i due diligence,

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach  przed organami, sądami krajowymi i unijnymi w sprawach  dotyczących sankcji i innych naruszeń przepisów,

 • doradztwo w zakresie systemów licencjonowania – wsparcie prawne w zabezpieczeniu licencji eksportowych, importowych i sankcyjnych,

 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie zgodności z przepisami handlowymi.

W zależności od potrzeb, obsługę prawną realizujemy we współpracy z zagranicznymi kancelariami, z którymi współpracujemy w ramach członkostwa naszej kancelarii w międzynarodowych organizacjach prawnych (FraudNet, IR Global).

To, co pozwala nam zaproponować naszym klientom odpowiednie rozwiązania prawne to:  nasze wieloletnie doświadczenie, znajomość  specyfiki działania poszczególnych sektorów, znajomość zasad i przepisów obowiązujących w zagranicznych  jurysdykcjach oraz stałe monitorowanie wciąż zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz sytuacji politycznej w kraju i na świecie.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page