KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

 

SEKTOR FINANSOWY

Oferujemy doradztwo i usługi prawne dla przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora finansowego, w tym dla banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, domów maklerskich oraz TFI. Nasze doradztwo obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa bankowego, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego. Świadczymy bieżące doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa umów. Koncentrujemy się głównie na sporządzaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych. Uczestniczymy w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji instytucji finansowej, w tym wzorów umów oraz regulaminów. Przeprowadzamy audyty prawne oraz doradzamy w dziedzinie wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej.  Uczestniczymy w postępowaniach przeciwko dłużnikom. Wspieramy naszych klientów w sporach z instytucjami regulacyjnymi w tym UOKIK, KNF, UODO.

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa