top of page

SEKTOR
FMCG

4_6.png

Podmioty działające w sektorze FMCG nieustannie stykają się z szerokim spektrum zagadnień prawnych.  Szeroka wiedza prawnicza połączona z wieloletnią praktyką oraz bogatym doświadczeniem pozwoliła nam dogłębnie poznać specyfikę, problematykę oraz uwarunkowania prawne tego sektora. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom odpowiednie rozwiązania prawne z zakresu niemal każdej dziedziny prawa, w szczególności: prawa handlowego, prawa pracy, prawa umów, prawa administracyjnego, a także windykacji należności. Podmiotom  prowadzącym działalność produkcyjną i handlową w zakresie artykułów kosmetycznych, spożywczych oraz  innych produktów szybkozbywalnych oferujemy kompleksowe doradztwo oraz obsługę prawną obejmującą m.in.:

  • Opiniowanie, projektowanie oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju umów oraz kontraktów handlowych

  • Doradztwo w zakresie zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, przemysłowej oraz danych prawnie chronionych

  • Doradztwo w zakresie zwalczania nielegalnych praktyk rynkowych

  • Doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego, w tym uprawnień konsumentów i procedur reklamacyjnych

  • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

  • Wsparcie przy wprowadzaniu produktów do obrotu

  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page