top of page

SPORY
SĄDOWE
I ARBITRAŻ

FOTKI NA BLOGA i WWW (2).png

 

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych (zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji), opierając się na szerokiej wiedzy i bogatym praktycznym doświadczeniu zespołu prawników. Prowadzimy postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań (w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające). Reprezentujemy Klientów przed:

  • Sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji

  • Sądem Najwyższym

  • Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Sądami administracyjnymi

  • Sądami polubownymi

  • Organami administracji publicznej i samorządowej

  • Międzynarodowymi sądami arbitrażowymi, we współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi

 

Zakres naszych usług obejmuje zarówno czynności przygotowawcze (analiza roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, ocena istniejących możliwości procesowych), sporządzenie pozwu oraz innych pism procesowych, jak również zbieranie i weryfikację dowodów oraz udział w posiedzeniach i rozprawach  sądowych.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page