top of page

TOMASZ OCZKOWSKI

Radca prawny

Tomasz Oczkowski - radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalizuje się w przestępstwach gospodarczych. Reprezentuje przedsiębiorców w sprawach dotyczących oszustw biznesowych, prania pieniędzy, zasad uczciwej konkurencji i odpowiedzialności karnej na mocy określonych przepisów. Reprezentuje członków organów spółek w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki. Broni podejrzanych i oskarżonych o oszustwa biznesowe i korupcję na wszystkich etapach postępowania.

Tomasz specjalizuje się również w prawie spółek. Ma bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców - zarówno spółek osobowych, kapitałowych, w tym spółek giełdowych, jak i firm prowadzących działalność koncesjonowaną.

Tomasz zajmuje się szeroką gamą zagadnień prawa handlowego. Doradza przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym w sytuacjach, w których istnieje ryzyko niewypłacalności lub bankructwa. Uczestniczy w reorganizacjach, fuzjach, podziałach i transakcjach sprzedaży spółek kapitałowych.

Wspiera klientów podczas postępowań administracyjnych.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji, prac naukowych i komentarzy prawnych z zakresu prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego i podatkowego (w tym: „Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze”, „Prawo i postępowanie karne skarbowe”, „Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych”).

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page