top of page

TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Fotki FMCG (2).png

Zapewniamy obsługę prawną transakcji międzynarodowych zarówno polskim przedsiębiorcom zagranicą, jak również obsługujemy zagranicznych przedsiębiorców w Polsce. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie obsługiwanej transakcji począwszy od wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, bieżącej obsługi korporacyjnej, jak również w przypadku chęci rozwiązania lub likwidacji podmiotu. Zakres naszych działań obejmuje m.in.:

  • Obsługę prawną zagranicznych inwestycji w Polsce (w tym również obsługę podmiotów spoza UE)

  • Obsługę prawną podmiotów zagranicznych rozszerzających swoja działalność na terytorium Polski

  • Obsługę prawną polskich inwestycji zagranicą

  • Obsługę prawną podmiotów rozszerzających swoja działalność zagranicą poprzez otwieranie oddziałów, przedstawicielstwa lub filii poza granicami Polski

  • Przeprowadzanie audytów prawnych, w tym due diligence planowanych inwestycji

  • Udział w negocjacjach o charakterze międzynarodowym

W zależności od potrzeb, obsługę prawną realizujemy we współpracy z zagranicznymi kancelariami, z którymi współpracujemy w ramach członkostwa naszej kancelarii w międzynarodowych organizacjach prawnych (FraudNet, IR Global, ILF).

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page