top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Koniec negocjacji między UE a Chinami w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych

Autor: Joanna Bogdańska - Radca prawny


Oficjalnie zakończono etap negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Chinami w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem tekstu umowy, który będzie zgodny z europejskimi oraz chińskimi regulacjami.

Pomimo, że umowa ma wejść w życie przed końcem 2020, już teraz uznawana jest za przełomową w stosunkach pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Przyczynić ma się do zacieśnienia stosunków handlowych, z korzyścią dla sektorów rolno-spożywczych krajów UE, Chin oraz konsumentów. Przede wszystkim jednak, ma zapewnić przedsiębiorcom pewność i bezpieczeństwo obrotu produktów, w tym zapobiec podrabianiu oznaczeń geograficznych. Umowa ma zapewnić ochronę europejskich oznaczeń geograficznych na rynku chińskim, jak również oznaczeń chińskich na rynku europejskim.

W toku negocjacji opracowano wykaz 100 europejskich i chińskich oznaczeń geograficznych, które podlegać mają ochronie na mocy negocjowanej umowy. W kolejnych czterech latach obowiązywania umowy, wykaz ten ma zostać poszerzony o dodatkowe 175 nazw oznaczeń geograficznych dla każdej ze stron.

Obecny wykaz obejmuje najbardziej znane europejskie oznaczenia geograficzne takie jak: Rioja, Irish Whisky, Champagne czy Barolo. Z polskich oznaczeń geograficznych ochroną ma zostać objęte oznaczenie: Polska Wódka.

Comments


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page