top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Restrukturyzacja sposobem na przetrwanie?

27.03.2020

Autor: Joanna Bogdańska


Projekt tzw. “Tarczy antywirusowej” nie zawiera w obecnym kształcie postanowień wpływających na zasady ogłaszania przez spółki stanu niewypłacalności.

Dla przypomnienia, zgodnie z prawem, z niewypłacalnością mamy do czynienia, gdy spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że ma to miejsce gdy:

  1. spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące; lub

  2. gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.


Prawo przewiduje, oprócz postępowania upadłościowego, zmierzającego do zakończenia bytu spółki, także procedury naprawcze i zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami. Postępowania restrukturyzacyjne mogą więc być idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, aby przetrwać czas kryzysu i z czasem powrócić do zwykłej działalności. W zależności od stanu zadłużenia możliwe jest również przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyśpieszonym.


Jakie korzyści płyną z wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego? Na przykład, w zależności od wybranego rodzaju restrukturyzacji:


  1. odłożenie w czasie spłaty długów, rozłożenie na raty, a w niektórych przypadkach także umorzenie;

  2. ustalenie zasad spłaty długów uwzględniających możliwości dłużnika;

  3. ochronę przed prowadzoną już egzekucją;

  4. redukcję zatrudnienia.


Od czego zacząć?

Przede wszystkim, sporządzić rzetelną listę wierzytelności oraz stanu majątku spółki. To punkt wyjścia do ustalenia jakie możliwości finansowe ma przedsiębiorca i opracowanie sposobu wyjścia kryzysowej sytuacji.

Σχόλια


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page