KW Kruk and Partners Law Firm

FraudNet NEW.png

 

We are the only Polish member of ICC Fraudnet - an international network of lawyers specializing in asset tracking and recovery.

​We are only Polish member of IR Global - a multi-disciplinary professional services network that provides advice to companies and individuals in over 155+ jurisdictions - in the field of trade & custom law and white collar crime.

greenlane_logo.jpg

 

We are the only Polish member of Greenlane - European Customs and Trade Law Firms - an organization of lawyers in the field of customs and international trade.

ILF banner png version.png

 

We are polish member of ILF - an international association of independent smaller and mid-sized law firms serving their clients’ needs in cross border business legal issues.

We are an independent law firm providing legal services to Polish and foreign corporate clients, financial institutions and public administration bodies (state and local goverment) for more than 20 years now. We provide legal services for companies operating in the following sectors:

Doing business 2020 foto.png

06/07/2020

FORENSIC AND INVESTIGATION SERVICES - New legal service at KW KRUK AND PARTNERS LAW FIRM / FORENSIC I USŁUGI ŚLEDCZE - Nowa specjalizacjia Kancelarii KW KRUK I WSPÓLNICY

We are pleased to announce that in response to the needs of our clients, we have just expanded our law firm's activity with FORENSIC AND INVESTIGATION SERVICES. Forensic and investigation services will perfectly complement our practice related to detecting and preventing economic crime, recovering funds and conducting civil court cases and arbitration.

Mamy przyjemność poinformować, że w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów właśnie rozszerzyliśmy zakres usług naszej kancelarii o FORENSIC I USŁUGI ŚLEDCZE. Działania te doskonale uzupełnią naszą praktykę związaną z wykrywaniem oraz zapobieganiem przestępczości gospodarczej, odzyskiwaniem środków (asset recovery) oraz prowadzeniem cywilnych spraw sądowych i arbitrażu.

29/06/2020

10 years at FRAUDNET / 10 lat we FRAUDNET

We are delighted and honored to announce that 10 years of our membership in Fraudnet has just passed - a time of gaining and exchanging of valuable experience and cooperating with the best practitioners from other jurisdictions who, using sophisticated investigation and forensic tools and cutting-edge civil procedures, have recovered billions of dollars for victims of some of the world’s largest and most sophisticated global frauds. Being a member of Fraudnet is an honor but also a commitment that's why we don't rest on the laurel and continue to improving and expanding our legal services especially in the field of economic crime. We are convinced that there are still many great projects to come that we can realize together.

Z przyjemnością i zaszczytem informujemy, że właśnie minęło 10 lat naszego członkostwa we Fraudnet. To czas zdobywania i wymiany cennych doświadczeń oraz współpracy z najlepszymi praktykami z innych jurysdykcji, którzy za pomocą wyrafinowanych narzędzi śledczych i kryminalistycznych odzyskali miliardy dolarów dla ofiar największych i najbardziej wyrafinowanych światowych oszustw. Bycie członkiem Fraudnet to zaszczyt, ale także zobowiązanie, dlatego nie spoczywamy na laurach i nadal ulepszamy i rozszerzamy nasze usługi prawne, szczególnie w dziedzinie przestępczości gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że czeka nas jeszcze wiele świetnych projektów, które będziemy mogli wspólnie zrealizować.

05/05/2020

KW KRUK AND PARTNERS LAW FIRM is part of GREENLANE, an international network of independent legal firms specialized in international trade, customs and excise. On the occasion of the global health crisis caused by COVID-19, the members of GREENLANE have jointly prepared the attached guide summarizing the most relevant measures adopted by the EU and the national authorities in the countries where the network is present, and which may affect the trade of products. We will periodically supply and update these and other measures of special relevance that could have an impact on your international operations, taking advantage of the coverage provided by our membership in GREENLANE. Furthermore, you will find the contact details of the local Greenlane firm for each country, in case you may need any additional information or further clarification.

KW KRUK I PARTNERS LAW FIRM jest częścią GREENLANE - międzynarodowej sieci niezależnych firm prawnych specjalizujących się w handlu międzynarodowym, cle i akcyzie. Z okazji globalnego kryzysu zdrowotnego spowodowanego przez COVID-19 członkowie GREENLANE wspólnie opracowali przewodnik podsumowujący najistotniejsze środki przyjęte przez UE i władze krajowe w krajach, w których sieć jest obecna, i które mogą mieć wpływ handel produktami. Będziemy okresowo aktualizować i przedstawiać informacje, które mogą mieć wpływ na transakcje międzynarodowe. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, w przewodniku znalazły się też dane kontaktowe firm - członków Greenlane.

10/03/2020

Odszkodowanie dla rodziny żołnierza, zmarłego podczas szkolenia wojskowego / Compensation to the family of a soldier who died during military training

11 marca w Warszawie zakończyła się jedna ze spraw, prowadzonych przez naszą kancelarię w ramach działalności pro bono. Kancelaria KW Kruk i Wspólnicy miała zaszczyt reprezentować rodzinę zmarłego podczas szkolenia wojskowego żołnierza, uzyskując od Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości przekraczającej 400.000 zł. Sprawę prowadziły mec. Katarzyna Dawidziuk oraz mec. Monika Długosz. Wyrok jest prawomocny.

On March 11 in Warsaw, one of the cases conducted by our law firm as part of pro bono activities ended. KW Kruk & Partners had the honor of representing the family of the soldier deceased during military training, obtaining from the State Treasury compensation exceeding PLN 400,000. The case was handled by Katarzyna Dawidziuk and Monika Długosz. The judgment is final.

1 / 3

Please reload

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa