top of page

BPG POLSKA AUDYT

 

BPG Polska Audyt sp. z o.o. oferuje usługi nowoczesnej firmy doradczej w zakresie:

 • badania sprawozdań finansowych, w tym:  

 • sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, IFRS, HGB,

 • przeglądy ksiąg rachunkowych (limited review),

 • finansowe due diligence.

 

 • doradztwa podatkowego, w tym:

 • doradztwo i opinie z zakresu prawa podatkowego,

 • przygotowywanie deklaracji i dokumentacji podatkowej ,

 • doradztwo strukturalne i optymalizacja podatkowa,

 • podatkowe due diligence.

 

 • outsourcingu księgowego, w tym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT),

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z przepisami polskimi, HGB, IFRS,

 • szerokie doradztwo księgowe.

 

 • outsourcingu kadr i płac,  w tym:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, kartotek urlopowych, kartotek ewidencji czasu pracy,

 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,

 • rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie, sporządzanie deklaracji,

 • sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych,

 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród.

 

 • doradztwa gospodarczego, w tym:

 • nabywanie i wycena przedsiębiorstw,

 • optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,

 • dostosowanie zasad rachunkowości do przepisów i standardów międzynarodowych, m.in. IFRS lub US GAAP.

 

BPG oferuje swoim klientom – polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym – indywidualną i kompleksową obsługę w jednym miejscu. Odciążamy naszych klientów w wypełnianiu obowiązków, które wynikają m.in. z prawa podatkowego i handlowego, jak również wspomagamy naszych klientów we wprowadzaniu optymalnych rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jak również wynikających z często zmieniających się przepisów prawnych.

 

 

BPG Polska Audyt sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

E-mail: bpg-warszawa@bpg.pl, www.bpg.pl

Tel: +48-22 419 91 50, Fax: +48-22 419 91 51

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page