top of page

FORENSIC
I USŁUGI
ŚLEDCZE

Fotki FMCG (7).png

Forensic i usługi śledcze doskonale uzupełniają naszą praktykę związaną z wykrywaniem oraz zapobieganiem przestępczości gospodarczej, odzyskiwaniem środków (asset recovery) oraz prowadzeniem cywilnych spraw sądowych i arbitrażu. Usługi audytu śledczego i forensic obejmują  zarówno dochodzenia mające na celu ustalenie faktów, audyty zgodności, analizę ryzyka oraz działania mające na celu jego eliminację, budowanie systemów bezpieczeństwa i programów kontroli wewnętrznej, zarządzanie kryzysowe oraz szkolenia. Pozwalają także na gromadzenie dowodów, a co za tym idzie, na ustalanie odpowiedniej strategii postępowania podczas procesów cywilnych i arbitrażu. Zespół usług śledczych przy pomocy zaawansowanych technik kryminalistycznych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych i analitycznych wspiera kancelarię w następujących obszarach:

 

  • Dochodzenia w sprawie oszustw

  • Rachunkowość sądowa

  • Zwalczanie cyberprzestępczości

  • Informowanie o nieprawidłowościach

  • Wywiad korporacyjny

  • Śledzenie i odzyskiwanie zasobów

  • Eksploracja danych

  • Pomoc przy prowadzeniu sporów

  • Due diligence kontrahentów

  • Szkolenie

Zintegrowana oferta usług śledczych i prawnych pozwala nam kompleksowo wspierać naszych klientów poczynając od zgromadzenia, zabezpieczenia, weryfikacji i analizy zebranych informacji, gromadzeniu dowodów na potrzeby procesów cywilnych i arbitrażu, jak również  przygotowaniu materiału dowodowego w sposób umożliwiający wykorzystanie go w postępowaniu przed organami. Wyniki naszych wspólnych działań pozwalają naszym klientom wykrywać, łagodzić skutki, a finalnie także zapobiegać oszustwom finansowym i gospodarczym, nieprawidłowościom, nadużyciom i naruszeniom zgodności, identyfikować ryzyko, a także tworzyć i wdrażać procedury naprawcze. Rzetelne badanie due diligence służy sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych kontrahentów, zapewni wgląd w partnerów biznesowych lub łańcuchy dostaw, dzięki czemu możliwe jest dokonanie świadomej oceny bieżących lub planowanych relacji biznesowych. Nasze usługi z zakresu audytu śledczego i forensic świadczymy na terenie Polski, jak również na terenie państw Europy Środkowo-Wschodniej. W skład zespołu wchodzą wysoce wyszkoleni i doświadczeni śledczy, eksperci o wiodącej na rynku reputacji dysponujący rozległą i wszechstronną wiedzą, specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa, audytu i kontroli, analitycy danych oraz licencjonowani detektywi.

 

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page