KW Kruk and Partners Law Firm

KATARZYNA SZEWCZUK-GONTARZ

Attorney at law

W 2008 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2013 roku z drugim najlepszym wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie uzyskała tytuł radcy prawnego.

Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw z zakresu prawa cywilnego, własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa gospodarczego.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych m.in. z branży projektowej oraz IT.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony praw wyłącznych, tj. szeroko rozumianych praw własności przemysłowej.  

Z sukcesem prowadziła spory cywilne, gospodarcze oraz przed Urzędem Patentowym. Uczestniczy w negocjowaniu oraz przygotowaniu umów dla podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego.

Wykazuje się biegłą znajomością języka angielskiego.

PUBLICATIONS

12/05/2016

Ustawowy zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych

1 / 1

Please reload

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14

02-066 Warszawa