top of page
  • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Konsekwencje "frankowego"​ wyroku TSUE

Autor: Jarosław Kruk - Radca prawny, Partner zarządzający


3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych, skierowanych do niego przez polski sąd. Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego przez polskie małżeństwo. Analitycy i specjaliści, zapowiadali, że stanowisko TSUE może zachwiać polskim systemem bankowym, jednak czy tak się stało? 


Wyrok okazał się być korzystny dla frankowiczów. Trybunał stwierdził, że z umów kredytowych należy usunąć wszystkie niedozwolone klauzule dotyczące przeliczania walut, a usuniętych postanowień umownych nie ma możliwości zastąpić innymi. Oznacza to, że kredyt dotychczas indeksowany do franka szwajcarskiego, stałby się kredytem w złotówkach i to z bardzo niskim oprocentowaniem liczonym na podstawie LIBOR, które obecnie jest ujemne.

Jeżeli natomiast umowa po usunięciu klauzul abuzywnych będzie niezgodna z prawem, sąd powinien ją unieważnić. Dla klientów banku oznacza to obowiązek rozliczenia się z bankami, czyli zwrot pożyczonej sumy w wysokości początkowej wartości kredytu z uwzględnieniem już zapłaconych rat. Jeżeli w wyniku rozliczeń okazałoby się, że frankowicz zapłacił już więcej niż pożyczył, to nadwyżkę ponad tę kwotę bank powinien mu zwrócić. Jednakże zwrot takiej sumy powinien nastąpić w całości, co dla kredytobiorców niekoniecznie musi być korzystne.

Trzeba pamiętać, że wyrok ten, chociaż przełomowy, odnosi się jedynie do tej konkretnej sprawy i jest zaleceniem, jak polskie sądy powinny rozstrzygać takie spory. Każdy inny kredytobiorca, jeżeli będzie chciał ustalić, czy jego kredyt także zawiera niedozwolone postanowienia umowne, będzie musiał dochodzić tego przed sądem.

Obecnie wszystko zależy od linii orzeczniczej sądów krajowych, tego w jaki sposób uwzględnią wyrok TSUE w orzecznictwie, czy będzie on ogólnym wyznacznikiem dla wszystkich spraw odnoszących się do umów kredytowych we frankach szwajcarskich, czy jedynie do spraw podobnych do umowy o kredyt hipoteczny indeksowany we frankach w której skierowano pytanie prejudycjalne.

Jak więc widać, wyrok TSUE nie spowodował rozwiązania problemu, wręcz przeciwnie, spowodował pojawienie się kolejnych niewiadomych. Chociaż okazał się korzystny dla kredytobiorców, to nie spowodował zapowiadanego przez analityków załamania się sektora bankowego, ale wprowadził atmosferę niepewności, co spowodowało wahania kursów cen akcji banków.

W sprawie jedno jest pewne, wyrok TSUE jest czynnikiem który spowoduje wzrost liczby pozwów w sprawach kredytów frankowych.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page