top of page
 • Zdjęcie autoraKW KRUK I WSPÓLNICY

Warszawskie śmieci - czyli praktyczne informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami w stolicy

13.03.2020

Autor: KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza


Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze, praktyczne informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami w Warszawie. W artykule znajdują się m.in. informacje dotyczące zarówno nowo obowiązujących deklaracji oraz opłat za gospodarowanie odpadami, ale także praktyczne informacje dotyczące segregacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Od 1 stycznia 2019 roku w Warszawie obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zmieszane oraz bioodpady. Dodatkowo, od 1 marca 2020 roku weszła w życie, przyjęta przez Radę Miasta Stołecznego Warszawa, uchwała wprowadzająca nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami, w związku z czym powstała także konieczność złożenia nowych deklaracji.


Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości, jednak w przypadku właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych, obowiązek ten spoczywa na wspólnotach lub spółdzielniach mieszkaniowych, czyli osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością wspólną.


Nowe deklaracje można składać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców odpowiedniego urzędu dzielnicy lub przesyłać listem poleconym do Urzędu m. st. Warszawy właściwej dzielnicy najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.


W przypadku, gdy deklaracja dla danej nieruchomości będzie składana po raz pierwszy, należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na niej odpadów komunalnych.


Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Warszawy, od 1 marca 2020 roku nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych są zależne od rodzaju nieruchomości i kształtują się następująco:


 • nieruchomość zamieszkała – zabudowana budynkiem jednorodzinnym - 94 zł/miesiąc

 • nieruchomość zamieszkała – zabudowana budynkiem wielolokalowym - 65 zł/miesiąc

 • nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady - w tym przypadku stawki są zależne od pojemności pojemników (od 120 l do 36.000 l) i częstotliwości odbioru odpadów

 • nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady i na której świadczone są usługi hotelarskie - 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc

 • lokal użytkowy w zabudowie mieszanej - 1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc

 • domki letniskowe i inne nieruchomość wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 169,30 zł/rok


Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 marca 2020 roku. Kolejnych opłat również należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowią domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za które opłaty winny być uiszczane do dnia 30 czerwca lub 31 grudnia roku, za który opłata jest wnoszona.


Przy tej okazji warto zaznaczyć, że zgodnie z nową ustawą, jeśli podczas przeprowadzanych kontroli okaże się, że śmieci w gospodarstwach jednorodzinnych i wielorodzinnych nie są segregowane lub są segregowane niewłaściwie, ich właściciele zostaną obciążeni karami w wysokości dwukrotności opłat podstawowych. W przypadku tzw. bloków będzie obowiązywać odpowiedzialność zbiorowa – nawet jeśli jeden mieszkaniec regularnie nie będzie segregować odpadów, ukarani zostaną wszyscy lokatorzy danego bloku.


Warto wspomnieć również, że dla mieszkańców stolicy prowadzących gospodarstwo jednoosobowe, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przygotowano tzw. wsparcie osłonowe, które polega na pokryciu min. 50% bieżących kosztów za opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wsparcie to mogą liczyć osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód nie przekracza 1.752,50 zł netto, w szczególności osoby, które ukończyły 65 lat lub osoby, które zmagają się z niepełnosprawnością. Pomoc otrzymają również osoby samotnie gospodarujące, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura w wysokości nieprzekraczającej 1.752,50 zł netto i które nie kwalifikują się do uzyskania dodatku mieszkaniowego.


Jeśli chodzi o segregację odpadów, większość z nas wie już doskonale, jak prawidłowo segregować odpady komunalne z podziałem na 5 frakcji:


 • papier – pojemnik niebieski

 • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty

 • szkło – pojemnik zielony

 • odpady zmieszane – pojemnik czarny

 • bioodpady – pojemnik brązowy.


Warto jednak przypomnieć, jakie możliwości mają warszawiacy chcący pozbyć się odpadów, które w ich domach pojawiają się zdecydowanie rzadziej, ale których pozbycie się może przysporzyć niemałego kłopotu – odpady niebezpieczne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone.


Podczas segregacji odpadów pamiętać należy na pewno o elektrośmieciach oraz odpadach niebezpiecznych, czyli wszelkich odpadach, które ze względu na m.in. swoją toksyczność, łatwopalność lub inne cechy stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub dla żywych organizmów. Przykładem takich odpadów mogą być np. baterie, akumulatory, tusze do drukarki, żarówki halogenowe, puszki po farbie, zużyty sprzęt RTV/AGD a także przeterminowane leki. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłych pojemników, ale istnieje kilka możliwości ich legalnego pozbycia się.


Mieszkańcy stolicy mogą bezpłatnie pozbywać się elektrośmieci, zarówno bezpośrednio z domów (dotyczy głównie dużych elektrośmieci) jak również pozostawiać je w punktach zbierania elektrośmieci dostępnych w każdej dzielnicy Warszawy. Wszelkie informacje w tej kwestii udzielane są pod numerem infolinii 22 223 33 00.


Do dyspozycji warszawiaków pozostają także Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOK’i a także Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tzw. MPSZOK’i.


PSZOK’i to miejsca, które przyjmują określone rodzaje odpadów – głównie przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku, natomiast MPSZOK’i to punkty mobilne czyli odpowiednie samochody, które dwa razy w tygodniu (środa, sobota) zatrzymują się w określonych miejscach Warszawy i w wyznaczonych godzinach przyjmują odpady dostarczane przez mieszkańców. Wszelkie informacje na temat rodzaju odpadów przyjmowanych przez PSZOK’i i MPSZOK’i można znaleźć na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1


Ciekawą i przydatną informacją dla mieszkańców Warszawy może być fakt pojawienia się trzech miejskich punktów zbierania drobnych elektroodpadów czyli urządzeń składających się z siedmiu tub, do których wrzucać można zużyte płyty CD, DVD, tonery, telefony komórkowe, ładowarki, baterie oraz żarówki. Póki co, miejskie punkty elektroodpadów zlokalizowane są na terenie dzielnicy Bielany.


Kolejną ważną kwestią, szczególnie dla mieszkańców domów jednorodzinnych, są odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych. Skoszona trawa i liście są odbierane z nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych w okresie od marca do listopada odpowiednio co dwa i co tydzień. Ponadto istnieje również możliwość samodzielnego przekazywania ich do PSZOK’ów.


Na koniec warto przypomnieć także o możliwości i zasadach prawidłowego pozbywania się odpadów wielkogabarytowych - czyli wszelkiego rodzaju odpadów, które ze względu na swoje duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do zwykłego pojemnika. Tzw. gabaryty odbierane są od mieszkańców zarówno zabudowy jednorodzinnej jak i wielolokalowej w ramach regularnych zbiórek przeprowadzanych co trzy lub co cztery miesiące. Drugą opcją jest możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych do PSZOK’ów.


Wszelkie informacje związane z nowym systemem opłat, zasadami segregacji odpadów, harmonogramem odbioru odpadów oraz formularzami deklaracji dla Warszawy dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach lub pod numerem telefonu 19115. Ponadto na stronie: https://segregujna5.um.warszawa.pl/ znajduje się wyszukiwarka, która w łatwy sposób podpowie nam, jak segregować konkretne odpady.

Comentarios


KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page