top of page

JAROSŁAW KRUK

Radca prawny, Partner zarządzający

Zawód radcy prawnego wykonuje od 1997 roku.

W latach 2000 – 2010 współtworzył i jednocześnie kierował kancelarią Kruk Pasierbiak Wasilewski i Wspólnicy. W roku 2010 utworzył kancelarię prawniczą KW Kruk i Wspólnicy, w której pełni funkcję partnera zarządzającego. 

Jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, zakupów systemów uzbrojenia, offsetu, a także zamówień publicznych, sektorowych i obronnych. Doświadczenie i praktykę zdobywał m.in. podczas kilkuletniej pracy w Departamencie Prawnym MSWiA a także podczas kierowania zewnętrzną obsługą prawną na rzecz Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki w latach 2007 - 2010.

Reprezentuje i doradza przedsiębiorcom biorącym udział w międzynarodowym obrocie gospodarczym w zakresie prawa celnego. Wspiera klientów zarówno w ich bieżącej działalności, jak również doradza w zakresie optymalizacji rozliczeń celnych oraz ograniczania ryzyk.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji – głównie jeśli chodzi o zagadnienia związane z white collars crimes, corporate crimes oraz anti-money laundering. 

Jest specjalistą w zakresie wdrażania programów compliance – procedur pozwalających zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia w działalności gospodarczej.

Posiada duże doświadczenie w zakresie kompensacji szkód oraz odzyskiwania zdefraudowanego majątku zarówno na terenie Rzeczpospolitej jak i poza jej granicami. 

Realizuje transakcje międzynarodowe związane głównie z akwizycją polskich firm przez kapitał zagraniczny.

Publikuje wiele opiniotwórczych artykułów na temat polskiego przemysłu zbrojeniowego, które ukazują się na prestiżowym polskim portalu o tematyce zbrojeniowej – www.defence24.pl. Jest także autorem wielu artykułów na temat przestępczości gospodarczej, które ukazały się na stronach International Law Office – White Collar Crime Newsletter for Poland.

WYRÓŻNIENIA

  • W 2020 roku został polskim laureatem nagrody CLIENT CHOICE w dziedzinie odzyskiwania mienia. 

  • Corocznie wyróżniany przez Who’s Who Legal w kategorii wiodących prawników zajmujących się odzyskiwaniem majątku.

  • W latach 2016 - 2018 wyróżniany przez Global Law Experts jako ekspert w dziedzinie obronności.

KW KRUK AND PARTNERS
bottom of page